úvod měření termokamerou ceník kontakt


ÚVOD

Vážení zákazníci,
jsme velmi potěšeni vaší návštěvou na našich internetových stránkách.

           Naše firma se zabývá snímkováním budov a zařízení pomocí termokamery. Termovizní technologie spolehlivě odhalí konstrukční vady budov vedoucí k úniku tepla, ať už jde o vady vzniklé vlhkostí, stářím budov, použitím nevhodných materiálů či nevhodným provedením řemeslných prací. K tepelným ztrátám dochází zejména v oblasti oken a dveří, v obvodovém zdivu, podkrovních a střešních prostorách.

           Cílem měření je tedy odhalit místa, kudy dochází k úniku tepla z budov, upozornit na ně a navrhnout optimální řešení k odstranění zjištěných závad.

           V dnešní době, kdy se stále zvyšují ceny energií, může pro Vás měření pomocí této technologie představovat úsporu za vytápění až tisíců korun ročně.

Pomocí termokamery však odhalíme daleko víc…


termokamera TI 55

termokamera TI 25
0 www.rrstavby.cz Všechna práva vyhrazena 2010 Robert Redlich 0 www.cisteni-redlich.cz